Polski

Info o następujących stacjach dostępna jest po polsku:

www.dhi.waw.pl - Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

www.instytut.net - Instytut Historii Stosowanej

www.ewropa.blox.pl - notatki znad Niemna

slubice.de & frankfurt.pl - dwumiasto pod obserwacją